ਟਰਿੱਗਰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਟਰਿੱਗਰ ਅਲਰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਲਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕ ਅਰਧ-ਸਵੈਚਾਲਿਤ (ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ. ਟ੍ਰਿਗਰ ਅਲਰਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੇਤਾਵਨੀ.
ਟਰਿੱਗਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੇਂ (ਫ੍ਰੇਕਸ) 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ.
ਟਰਿੱਗਰ ਅਲਰਟ ਟਰਿੱਗਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਮੈਜਿਕ ਟਿੱਪਣੀ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.